Privacyverklaring

Privacyverklaring Serena4Business

Wij vinden jouw privacy heel belangrijk. Daarom willen wij er ook transparant over zijn hoe wij met jouw gegevens omgaan.

Het beleid van Serena4Business met betrekking tot privacy voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde met onmiddellijke ingang te wijzigen. Elke verandering wordt via de website kenbaar gemaakt.

 

Vastleggen en verwerken van gegevens

Wij zullen op geen enkele manier proberen meer gegevens verzamelen dan voor jouw informatieaanvraag, voor het uitvoeren van onze diensten nodig is.

Wij maken tijdens gesprekken aantekeningen en notities, die deels op harde schijf/ in de cloud en deels in papieren dossiers bewaard worden. Deze gegevens worden tot maximaal 1,5 jaar na afloop van een traject bewaard, waarna ze worden vernietigd.

Serena4Business verstrekt aan derden – die betrokken zijn bij het traject van de coachee alleen inhoudelijke informatie als de coachee daar nadrukkelijk mee instemt en schriftelijk toestemming verleent. Dit wordt vóór aanvang van het traject met de betrokkenen afgestemd.

 

Gebruik verstrekte gegevens op website

Op de website van Serena4Bussiness gebruiken we cookies. Dit doen wij om onze marketing zo gericht mogelijk in te zetten.

De cookies die wij gebruiken zijn van derden, zoals Google, Facebook en Active Campaign. Wij hebben geen invloed op de wijze waarop zij met je gegevens omgaan.

Gegevens over het bezoek aan de website van Serena4Business en jouw reacties die je op onze site plaatst, helpen ons de site verder te ontwikkelen, te verbeteren en klantvriendelijker te maken.

Als jij een van onze diensten aanschaft, vragen wij om bepaalde persoonsgegevens, zoals adres, emailadres en geboortedatum. Deze informatie hebben wij nodig voor het leveren van onze diensten. Wij gebruiken deze gegevens alleen in relatie tot het product/ de dienst die je van ons vraagt. Wanneer je je geboortedatum afgeeft kunnen wij dat gebruiken om je een leuke attentie te geven als je jarig bent. Wij geven je gegevens niet door aan derden.

 

Uitsluiten van gegevensverzameling

Als je geen prijs stelt op het vastleggen van jouw geanonimiseerd bezoekgedrag kun je ervoor zorgen dat de webanalytics tool “Google Analytics” die Serena4Business gebruikt, geen gegevens vastlegt in cookies. Installeer hiervoor een plugin in je webbrowser. Hier vind je een overzicht van opt-out plugins voor diverse browsers

Indien je helemaal geen cookies wenst te accepteren tijdens je bezoek aan www.serena4business.nl, pas dan je de privacy instellingen van je browser aan.

Voor Internet Explorer: ga naar Extra > Internetopties > Privacy, pas de instellingen aan naar “Hoog”

Voor Firefox: ga naar Extra > Opties > Privacy, zet het vinkje bij “Cookies voor websites accepteren” uit.

 

Derden

De gegevens die in het kader van de inschrijving voor de updates, downloads en andere mailings verstrekt worden aan Serena4Business, worden onder geen beding doorgegeven aan derden. Hetzelfde geldt voor gegevens die via het contactformulier aan ons worden doorgegeven.

 

Externe links

De Serena4Business website kan links naar andere websites bevatten. Serena4Business draagt geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de inhoud of voor de privacybescherming op die websites.

 

Goedkeuring privacyverklaring website

Het gebruik van deze internetsite betekent automatisch je goedkeuring van deze privacyverklaring. Wanneer je het niet eens bent met deze privacyverklaring vraag ik je vriendelijk deze site te verlaten.