Mentale Transformatie Programmering

Mentale Transformatie Programmering™

Eén van de meest effectieve methoden om overtuigingen om te buigen is de Mentale Transformatie Programmering™ (MTP). Met MTP maak je eenmalig een afspraak met je onderbewuste. Deze afspraak kun je vervolgens zo vaak gebruiken als je wilt.

De afspraak die je met je onderbewuste maakt is als het ware een 'loslaat-' of 'installeerprogramma' waarin je je onderbewuste aangeeft wat jij wilt dat je onderbewuste doet als je de afspraak activeert.

Elke keer als je de afspraak activeert, gaat je onderbewuste als een soort innerlijke virusscanner aan de slag met het opsporen en loslaten van het probleem dat je hebt benoemd (bijvoorbeeld: ik kan mijzelf niet accepteren). Wanneer je onderbewuste alle aspecten van dat probleem heeft losgelaten, verandert je gevoel en je gedrag als vanzelf. Het kan zelfs zijn dat je niet eens meer weet dat je het probleem had.

Ik werk met verschillende commando's: loslaten, activeren, banden verbreken en Terugvorderen & teruggeven. Zie verder de tabs hieronder.


Loslaten

  • Commando
  • Celgeheugen, voordelen& bad clusters
  • Stoppers & motivators
  • Saboteurs & inspirators
  • Emoties
  • vergeven
  • Pacten & contracten, eden & geloften

Pacten en contracten

Onder 'pacten en contracten' wordt in dit verband verstaan: Bindende onbewuste afspraken die met ouders/ familie/ voorouders, maatschappij zijn gemaakt. Bijvoorbeeld: Wij zorgen voor jou zolang jij onzichtbaar bent en blijft...

Vaak zijn deze pacten en contracten onbewust, maar weerhouden ze je er wel van om werkelijk in vrijheid jezelf te zijn en je eigen weg te gaan.

Eden en geloften

Onder 'eden en beloften' wordt in dit verband verstaan: Alle afspraken met jezelf en evt anderen die je hebt gemaakt op basis van gebeurtenissen/ herinneringen. Bijvoorbeeld: Hij heeft mij afgewezen, ik zal nooit meer iemand vertrouwen...

Eden en geloften hebben op onbewust niveau veel impact op je leven. Ze verhinderen je vaak om volledig vrij uit te leven.

Verplichtingen

Het kan zijn dat je onbewust het gevoel hebt dat je verplicht bent te handelen zoals je doet. Door dit los te laten maak je jezelf vrij in je handelen en in je keuzes.

Activeren & integreren

  • commando
  • zuivere oorspronkelijke definitie
  • DNA

DNA

Je DNA is voor een groot deel erfelijk materiaal, aangevuld met je eigen levenservaringen. Deze informatie geef je door aan je nageslacht. Door de wijziging van je DNA in het commando op te nemen geef je jezelf en je nageslacht een positieve boost.