Disclaimer

Disclaimer

Informatie

Wij hebben de informatie op deze site met grote zorg samengesteld en deze informatie is bedoeld voor algemeen gebruik. De informatie is dus niet toegespitst op de individuele situatie van jou als gebruiker. Iedere aansprakelijkheid voor onjuistheden, onvolledigheden of eventuele gevolgen van handelen op grond van informatie op deze site sluit Serena4Business dan ook uit.

 

Bronnen van derden

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn alleen ter informatie van jou als gebruiker van deze site. Serena4Business draagt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van anderen, die via deze site toegankelijk zijn.

 

Auteursrecht

Serena4Business heeft het auteursrecht van alle op deze website aanwezige content, tenzij nadrukkelijk anders vermeld door middel van bijvoorbeeld bronverwijzingen. Niets uit de teksten of afbeeldingen van deze website mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van Serena4Business.

 

Nederlands recht

Op de site van Serena4Business en deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

 

Algemene Voorwaarden

Serena4Business is met de koepelorganisatie Serena Advies en Begeleiding geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel van Apeldoorn onder inschrijvingsnummer 68655207. Op de dienstverlening van Serena4Business zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden worden op aanvraag kosteloos toegezonden.